Účinnost sublingválních tablet s obsahem alergenů roztočů domácího prachu

23. dubna 2024 | Novinky

Roztoči domácího prachu jsou v domácím prostředí zdrojem alergenů, které způsobují celoroční alergické projevy v oblasti dýchacích cest (např. alergickou rinitidu či alergické astma). Tyto symptomy postihují celosvětově okolo 65 milionů obyvatel. Alergická rinitida vyvolaná alergií na roztoče domácího prachu může mít významné negativní dopady na kvalitu života pacientů, protože ovlivňuje spánek, běžné denní činnosti a společenské aktivity postižených. Symptomy alergické rinitidy vyvolané alergií na roztoče domácího prachu se mohou lišit v závislosti na lokálním podnebí a podmínkách v domácím prostředí.

Vzhledem k tomu, že 90 procent alergií na roztoče domácího prachu je vyvoláno dvěma druhy alergenů, a to alergeny z roztočů Dermatophagoides (D.) pteronyssinus a D. farinae, byly pro léčbu vyvinuty lékové formy subkutánních a sublingválních imunoterapeutických přípravků s obsahy alergenů právě z těchto druhů. Hodnocení účinnosti alergenové imunoterapie závisí na závažnosti symptomů u zkoumané populace. Pro spolehlivé posouzení účinnosti sublingválních tablet s obsahem alergenů roztočů domácího prachu s indexem reaktivity 300 (300 IR HDM SLIT) byla proto provedena společná analýza výsledků tří různých randomizovaných klinických studií.

Do společné analýzy bylo celkově zahrnuto 2585 pacientů trpících alergickou rinitidou léčených 300 IR HDM SLIT nebo placebem. Centra účastnící se studie byla rozdělena na tercily podle úrovně kombinovaného skóre symptomů u pacientů ve skupině s placebem (skupina s nižší, střední a vysokou závažností symptomů). Účinnost léčby 300 IR HDM SLIT byla vyšší v tercilu se středními a vysoce závažnými symptomy, kde byly patrné výraznější rozdíly v porovnání s účinností placeba. Vyšší účinnost tablety byla zaznamenána v tercilu, který vykazoval nejvyšší aktivitu onemocnění. Tato metoda souhrnné analýzy výsledků více klinických studií lépe odráží účinnost 300 IR HDM SLIT v reálné populaci.

Zdroj:

Devillier P, Demoly P, Gentil C, et al. Efficacy of 300 IR house dust mite immunotherapy as a function of disease activity: Tertile analysis in clinical trials. Clin Exp Allergy. 2024;00:1–10. doi:10.1111/cea.14478

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky