Pacient s deficitem IgG1 podtřídy – kazuistika

Následující kazuistika ukazuje význam stanovení IgG podtříd zejména u pacientů,...