Využití AllergyMonitoru v indikaci AIT u polysenzibilizovaného pacienta – kazuistika

Pacientka, 47 let, byla vyšetřena pro suspektní alergii na pyly. Již léta trpěla...