Role folikulárních pomocných T-lymfocytů v alergenové imunoterapii

2. února 2024 | Novinky

IgE protilátky představují nejméně početnou skupinou imunoglobulinů a jsou hlavními spouštěči alergických pochodů.

Vysokoafinitní receptory FcεRI jsou ve vysoké míře exprimovány žírnými buňkami a bazofily a vazbou komplexu alergen–IgE dochází k uvolnění biologicky aktivních mediátorů, jako jsou histamin, tryptáza a řady dalších cytokinů a chemokinů. To má za následek rozvoj typických alergických symptomů. Receptor FcεRI je exprimován také dendritickými buňkami a monocyty, které zprostředkovávají prezentaci alergenů a následně podporují polarizaci TH2 buněk.

Folikulární pomocné T-buňky

Nízkoafinitní receptor FcεRII je exprimován převážně B-lymfocyty a zprostředkovává prezentaci antigenu a syntézu IgE. Syntéza IgE je stimulována interleukiny 4 a 13, které jsou v hojném množství produkovány TH2 buňkami. Nedávné studie identifikovaly novou populaci pomocných T-lymfocytů lokalizovaných ve folikulech sekundárních lymfatických orgánů. Tyto buňky byly objeveny v souvislosti s jejich rolí v patogenezi systémového lupus erythematodes a revmatoidních onemocnění. Folikulární pomocné lymfocyty (TFH) jsou zodpovědné za afinitní maturaci B-buněk, izotypový přesmyk protilátek a podporují maturaci paměťových buněk.

Ovlivnění účinnosti alergenové imunoterapie

Folikulární regulační T-buňky (TFR) modulují TFH buňky a tlumí produkci IgE, čímž zamezují rozvoji alergické reakce. Alergenová imunoterapie (AIT) je založená na principu alergenové desenzibilizace. Nedávné studie prokázaly významnou roli TFH a TFR buněk v účinnosti AIT. Proto by se tyto buňky v budoucnosti mohly stát zajímavým terapeutickým cílem či biomarkerem.

Bylo prokázáno, že AIT může vést k poklesu určitých podtypů TFH buněk, a naopak k nárůstu počtu TFR buněk, což naznačuje, že AIT přispívá k obnovení rovnováhy mezi počty těchto buněk. Tato rovnováha koreluje se zlepšením alergických symptomů u pacientů podstupujících subkutánní AIT. Dále je zřejmé, že AIT vyvolává přesmyk mezi produkcí specifických IgE směrem k produkci IgG4 protilátek, což může být vyvoláno sekrecí IL-10 TFR buňkami.

Zdroj: Yao Y, et al. Roles of follicular helper and regulatory T cells in allergic diseases and allergen immunotherapy. Allergy. 2021;76.2:456–470.

Reklama

Newsletter

Video

Načítání...

Užitečné odkazy

Štítky